Domicilflytning og Space Planning

Skal vi hjælpe med Domicilflytning og Space Planning?

Mindst mulig nede-tid – vi planlægger og eksekverer jeres domicilflytning

At flytte en virksomhed er altid en tidskrævende proces, som de færreste virksomheder har ledige ressourcer klar til at projektlede og eksekvere.
Desuden følger der en mængde små og store beslutninger og opgaver i forlængelse af beslutningen om domicilflytning, som også skal løses.

Når I booker VISIONmatters til at styre jer sikkert igennem jeres domicilflytning og den detaljerede planlægning, får I en sikker og professionel projektledelse og eksekvering af domicilflytningen og alle faser, der leder op til og følger efter.

Vi lægger den overordnede plan gennem flere eller alle faser af projektet, holder et fast greb om stafetten og driver processen for jer. Og det kan ses på bundlinjen.
Jeres virksomhed vil opleve mindst mulig nede-tid og færrest mulige forstyrrelser af den daglige drift med VISIONmatters som one point of entry.

Nedenfor ser du de forskellige faser fra beslutning om at bygge eller flytte til og med oprydningen af det fraflyttede.
Det er meget forskelligt hvad og hvilke faser vores kunder har behov for assistance til – vi forventningsafstemmer med jer og skræddersyer et forløb, der imødekommer netop jeres behov.

Skræddersyet tilgang til at skabe fremtidssikret Space Planning

Hos VISIONmatters kan vi hjælpe din virksomheder med at optimere arbejdspladsindretningen og finde den bedst mulige model for, hvordan medarbejdere, arbejdsrelationer og workflow kan fungere optimalt i en fremtidssikret form. Vores fokus er at undgå spild af kvadratmeter og i stedet prioritere arbejdskultur og logistik.

Vores arbejdsmetode – fra behovsafdækning til konkrete forslag

Vi begynder typisk med at afdække jeres behov og forventningsafstemme jeres ønsker til forandring. Der kan være mange faktorer i spil – samarbejdsrelationer, kvadratmeterbehov, aktiviteter og medarbejdertrivsel.

Vi faciliterer skræddersyede workshops omkring brugen af værksteder, montage og andre fysiske rum med fokus på materiale- og produktions-flow, optimerede lagerprocesser m.m.

Til de administrative områder og funktioner benytter vi topprofessionelle digitale værktøjer fra Reworc.
Her indsamler vi data gennem korte online interviews med jeres medarbejdere. På baggrund af analyse af disse data kortlægger vi arbejdsmønstre, behov for hybridarbejdspladser og øvrige faciliteter, geografisk relation mellem afdelinger, logistik m.m. med sigte på at optimere udnyttelsen af kvadratmeter samt forbedre arbejdsforhold og medarbejdertrivsel for i sidste ende at få gladere og mere effektive medarbejdere samt optimal fordeling af kvadratmeter til rådighed.

Også til nye domiciler

Hele denne proces er naturligvis også brugbar og essentiel forud for design af nyt domicil, hvor vi anbefaler at vi interviewer medarbejdere i god tid inden design af nyt domicil.
Der kan være kvadratmeter at spare eller fremtidige behov som indarbejdes i design og planlægning af nyt domicil.

De forskellige faser og typiske opgaver indenfor

Domicilflytning og

Space Planning

null

Beslutning – leje eller bygge

(hvis denne beslutning ikke allerede er taget)

 • behovsanalyse – hvad skal bygningen kunne (beliggenhed, antal m2, frihøjde, porte, ramper, kontorpladser, strøm, IT-infrastruktur, fremtidssikring)
 • Space Planning – analyse af behov og design af de administrative områder.
 • afsøge markedet for eksisterende bygninger og/eller byggegrunde/ bygherrer
 • inddragelse af rådgivere – ejendomsmæglere, potentiel bygherre/entreprenør, advokat, arkitekt, indretningsarkitekt, leverandører etc.

null

Forberedelse på nuværende og kommende domicil

 • udsendelse af udbudsmateriale til flyttefirmaer, møder med disse samt kontraktforhandling.
 • detailplanlægning af eksekvering med valgt flyttefirma og afdelingsledere eller andre nøglepersoner (eksempelvis ekstern IT-leverandør eller lignende).
 • følge ombygning/byggeri tæt for overholdelse af tidsplan, aktiv deltagelse i byggemøder.
 • indhentning af tilbud på diverse øvrige ydelser (AV, IT, indretning, møblement etc.).
 • information til medarbejdere om tidsplan samt udførlig pakkevejledning.
 • seating plan for nye kontorer og øvrig indretning.
 • gennemgang og planlægning af drift i eksisterende og nyt domicil – kantine/frokostordning, haveservice, rengøring, planteservice, affaldssortering, renovationsløsninger, leasingaftaler m.m

null

Indflytning / eksekvering

 • Vi tager styring på eksekveringen af flytningen, så implicerede parter – medarbejdere, flyttefirma, leverandører m.fl. – har one point of entry.
 • der kan suppleres med forskellige projektprofiler fra vores netværk til specifikke support opgaver undervejs – og som vi følger til dørs.
 • vi udarbejder en overordnet plan, som kommunikeres både internt og eksternt.
 • i eksekveringsfasen bedriver vi både micro og macro management, så den overordnede plan holdes, og den mindste detalje fanges og fixes.
 • der skabes transparens gennem vores systematiske tjeklister på opgaverne, som deles med andre opgave-ejere i projektet. Det giver en god fælles forventningsafstemning om hvem, der er ansvarlig for opgaven og deadlines.

null

Efter flytning samt nedlukning af fraflyttet sted

Nyt domicil:

 • registrering og anmeldelse af eventuelle flytteskader.
 • ”medarbejder-tjek” – sikre at alle er blevet godt etableret, registrere mangler eller lignende, så medarbejdere i alle afdelinger hurtigst muligt kommer tilbage til normal drift.
 • ophængning af diverse billeder, tavler, hylder, infoskærme eller lignende – og kaffemaskinen kører naturligvis!

Fraflyttet domicil:

 • registrering af eventuelle flytteskader.
 • oprydning og istandsættelse af fraflyttede lejemål.
 • aflæsning af vand, varme, el.

Billeder og videoer fra diverse domicilflytninger

Før

Efter