Dansk Roadshow ApS

Dansk Roadshow ApS

Dansk Roadshow, som er leverandør til eventindustrien, vil som en del af deres vækststrategi bygge og flytte i nyt, større firmadomicil syd for Århus.

I starten af 2022 bad Dansk Roadshow mig om at facilitere og drive processen frem mod byggestart efterår 2022, byggefasen og den store flytning i sensommeren 2023.
Min projektledelse gennem forløbet betyder, at Dansk Roadshow fortsat kan have fuld fokus på at drifte og servicere deres kunder i et travlt marked.

Udover projektledelse er min rolle at give ejerne af Dansk Roadshow sparring på de mange beslutninger en så omfattende ændring i virksomheden afstedkommer. Her trækker jeg bl.a. på de mange erfaringer jeg har gjort mig i lignende bygge- og flytteprojekter.
Helt lavpraktisk er min rolle også at skaffe overblik og producere og justere sprintplaner for alle de små og store opgaver og beslutninger, der følger med i de forskellige faser af byggeriet og flytningen.
Når den overordnede plan er på plads, er det mit ansvar at drive og følge op i tæt samarbejde med ejerne af Dansk Roadshow, totalentreprenøren og andre leverandører, der er involveret før, under og efter byggeprocessen.

Relocation Management

Dansk Roadshow ApS

jan. 2022 – nu

Århus