Bestyrelse og Advisory Board

Styrk bundlinien med en professionel bestyrelse eller et advisory board

I mange små og mellemstore virksomheder giver det mening – også på bundlinien – at få ekstern assistance til at skaffe overblik og skabe strategisk retning for at kunne udvikle og vækste virksomheden.

Mange ejerledere skubber denne mulighed foran sig fordi de har for travlt med driften. Min påstand er, at de netop vil få mere tid til at styrke og lede driften af virksomheden samt forbedre bundlinien, hvis de får ekstern assistance til at drive virksomhedens strategiske udvikling og fremdrift.

Hvor skal man starte?

I den indledende fase er det naturligvis nødvendigt for ejerlederen at bruge både tid og ressourcer på etablering af et advisory board eller en bestyrelse.
Her vil det typisk være nødvendigt at kortlægge hvilke ledelseskompetencer man kan få gavn af i en bestyrelse – er det salg, økonomi, digitalisering, organisationsudvikling eller hvilke områder trænger til at blive styrket strategisk?

Det er vigtigt at ejerlederen tilknytter profiler på de områder, der er behov for udvikling på her og nu. Behovet kan være et andet om 3 år, hvor man så selvfølgelig skal skifte ud i bestyrelsen og tilføre nye kompetencer.

Hvad kan jeg bidrage med?

Jeg vil i første omgang kunne hjælpe med at skaffe overblik over virksomhedens ståsted og udfordringer her og nu gennem samtaler med ledelsen. Sammen vil vi derefter kunne skitsere og rekruttere de ønskede kompetencer og profiler til enten en bestyrelse eller et advisory board.
I denne fase vil jeg naturligvis stille mit meget store og brede ledelsesnetværk til rådighed for virksomheden.

Jeg har assisteret flere ejerledede SMV’er med

  • at skaffe overblik over forretningsområderne i virksomheden – er der noget, der skal justeres? Er der områder som fylder i driften, men ikke på bundlinien ?
  • at kigge organisationsplanen igennem – mangler der kompetencer eller medarbejdere? Er der for mange?
  • at identificere strategiske sammenhænge og muligheder.
  • at lægge en plan og drive eksekveringen af strategien.

Jeg stiller mig naturligvis også til rådighed for en allerede eksisterende bestyrelse eller advisory board, hvor mine kompetencer og baggrund giver mening.

Lidt om mig

Igennem de seneste +20 år som leder og selvstændig konsulent i blandt andet oplevelsesindustrien har jeg med succes planlagt, ledet og eksekveret storskala projekter og udviklingsprocesser fra start til slut for en lang række store organisationer og SMV-virksomheder i både offentligt og privat regi.

I bestyrelsesarbejdet bidrager jeg med min viden og ekspertise i udformningen af den fremtidige strategi for virksomhedsudvikling og vækst, organisationsudvikling og rekruttering samt ledelse og virksomhedskultur.

Jeg har i særlig grad specialiseret mig inden for projekt- og procesledelse, og er således ekspert i at overskue og gennemskue tværfaglige og komplekse sammenhænge. Jeg kan derigennem bidrage med at skabe retning og vækst i din virksomhed – både strategisk og organisatorisk.

Jeg får ofte øje på både udfordringer og muligheder for den pågældende virksomhed, og udfordrer gerne ”vi plejer”, hvis der er noget, der halter.

Som støtte til ledelsen er et af mine primære fokuspunkter overblik og strategisk fremdrift, så den vedtagne linie bliver fastholdt og de strategiske mål nået med vækst i virksomheden til følge.