Eurovision Song Contest 2014 i København. FAKTA: 3 live TVshows, 6 generalprøver, 90.000 publikummer,195 mill. TVseere. 1700 pressefolk, 37 landedelegationer, over 500 TVteknikere. 16.000 kvm. i eksisterende bygninger, 14.000 kvm. i midlertidige konstruktioner; bl.a. pressekonferencesal til 500 pers. med fuldt TV set up, 800 arb.pladser til pressen, garderober til 37 delegationer samt 250 lokale artister, 36 professionelle sminke- og frisørstationer, kantiner, kontorer m.m.

 

DR valgte VISIONmatters til at identificere, definere og kommunikere DR og EBUs behov for de fysiske faciliteter i og omkring de gamle B & W haller på Refshaleøen. Opgaven var at skabe unikke og funktionelle rammer samt sikre et logistisk flow, som kunne sikre en succesfuld afvikling af verdens største musikkonkurrence.

 

I den indledende research og opsamling definerede VISIONmatters et behov for over 110 forskellige rum - udover de eksisterende haller - med dertilhørende teknik, udstyr, adgangsforhold m.m.. I denne proces faciliterede VISIONmatters en række særdeles nyttige brugerinvolverende workshops for at sikre akkurat viden om behovene samt opnå størst tænkelig medejerskab fra de involverede parter hos DR. Ligeledes var der løbende dialog og forhandling med leverandører i ind- og udland, myndigheder, EBUs partnere etc.

 

Herefter blev det samlede behov og layout overleveret til Host City Copenhagen, som stod for etableringen og driften og ligeledes var kontraktligt forpligtet til at betale for faciliteterne.

 

VISIONmatters opgave herefter var at supervisere og monitore at Host City Copenhagen etablerede og driftede de beskrevne faciliteter tilfredsstillende. At monitorere dette var en meget stor udfordring, da Host City desværre var underbudgetterede på en række poster. Dette afstedkom en del akut troubleshooting og forhandlinger på vegne af DR.

 

Vi nåede godt i mål, og fik etableret en venue og en række sidefaciliteter, som levede op til både forventninger og krav, og som ligeledes blev rost for en rigtig god logistik. Kernen i successen er uden tvivl et vedvarende godt overblik samt effektiv dialog med de mange interessenter.

VISIONmatters - Århus, Denmark - tel +45 2266 5100 - kontakt@visionmatters.dk