VISIONmatters leverer overordnet ledelse og planlægning samt udvikling og sammensætning af den rigtige organisation til dit interne eller eksterne projekt.

Hos VISIONmatters finder du den optimale og fleksible løsning, når din virksomhed mangler interim ledelse eller sparring på et projekt.

 

Vi kan deltage fra idé-stadiet og både udvikle og afvikle store og små, interne og eksterne projekter og events.

 

Vi tilbyder: 

  • planlægning og ledelse af projektforløbet
  • facilitering af samarbejdet mellem mange interne og eksterne interessenter
  • projektkommunikation samt styring af hensigtsmæssigt informations-flow
  • forhandling med diverse samarbejdspartnere, myndigheder, leverandører m.m.
  • sammensætning og coaching af organisationen – lønnede og frivillige
  • implementering, evaluering og opfølgning

 

VISIONmatters har desuden et meget stort, varieret og stærkt netværk af eksperter, manpower og leverandører, som sikrer, at vi kan løse stort set alt.

 

 

Nogle af de seneste større projekter:

 

 

Det Kgl. Teater / The Royal Danish Theatre:
FAKTA: Det Kgl. Teater har indgået et samarbejde med MOMU Moesgaard Museum og Aarhus 2017 - European Capital of Culture om en storslået udendørsteaterforestilling, Røde Orm, for foden af den ikoniske museumsbygning.
Denne forestilling, som er Det Kgl. Teaters hidtil største satsning uden for København, bliver desuden den største udendørsteaterforestilling i Europa i 2017. Der vil være knap 100 skuespillere og statister på scenen og bag kulissen vil der være 70-80 medarbejdere i gang hver aften.

 

VISIONmatters v/ Lisbeth S. Nielsen påtog sig i august 2016 opgaven som Ekstern Projektchef / Event Planner med ansvar for den overordnede planlægning af etableringen af et friluftsteater i Århus med plads til 3.500 publikummer pr. aften i en 6 ugers periode i sommeren 2017 - potentielt små 100.000 publikummer.

 

En væsentlig opgave i denne forbindelse er design og rekruttering af en midlertidig og lokal organisation til at etablere og drive dette teater. Heri ligger også en stor procesfaciliteringsopgave for at få en nyoprettet organisation til at samarbejde og fungere – også sammen med de bestående afdelinger på Det Kgl. Teater i København.

 

Et andet væsentligt ansvarsområde er at skabe et godt og frugtbart samarbejde med de lokale interessenter – herunder MOMU og Århus 2017.02.05

 

Ledelsesansvar for den midlertidig organisation og budgetansvar for et tocifret millionbeløb.

 

 

NorthSide & Tinderbox festivalerne 2015 i hhv. Århus og Odense:
FAKTA: NorthSide og Tinderbox er bynære musikfestivaler med kapaciteter på omkring 35.000 publikummer. Tinderbox blev projekteret og afviklet for første gang i 2015.

 

VISIONmatters trådte i september 2014 ind i en nyetableret ledelse af de to festivaler med ansvar for at projektere og planlægge etablering og drift af plads og produktion på disse to festivaler. En væsentlig del af opgaven var at udvikle den bestående organisation til at kunne bygge og afvikle 2 festivaler på 14 dage, da Tinderbox var en ny festival på en venue, som ikke tidligere havde været brugt til arrangementer af denne størrelse.

 

Derudover var opgaven at etablere et årshjul og afviklingshjul på tværs af ledelsen og egne ansvarsområder og ligeledes facilitere det tværfaglige samarbejde.

 

Ledelsesansvar for 7-10 områdeledere og ca. 80 teamledere – alle freelance-ansatte. Budgetansvar på et tocifret millionbeløb.

 

 

Eurovision Song Contest 2014 i København.
FAKTA: 3 live TVshows, 6 generalprøver, 90.000 publikummer,195 mill. TVseere.
1700 pressefolk, 37 landedelegationer, over 500 TVteknikere.
16.000 kvm. i eksisterende bygninger, 14.000 kvm. i midlertidige konstruktioner; bl.a. pressekonferencesal til 500 pers. med fuldt TV set up, 800 arb.pladser til pressen, garderober til 37 delegationer samt 250 lokale artister, 36 professionelle sminke- og frisørstationer, kantiner, kontorer m.m.

 

DR valgte VISIONmatters til at identificere, definere og kommunikere DR og EBUs behov for de fysiske faciliteter i og omkring de gamle B & W haller på Refshaleøen. Opgaven var at skabe unikke og funktionelle rammer samt sikre et logistisk flow, som kunne sikre en succesfuld afvikling af verdens største musikkonkurrence.

 

I den indledende research og opsamling definerede VISIONmatters et behov for over 110 forskellige rum - udover de eksisterende haller - med dertilhørende teknik, udstyr, adgangsforhold m.m.. I denne proces faciliterede VISIONmatters en række særdeles nyttige brugerinvolverende workshops for at sikre akkurat viden om behovene samt opnå størst tænkelig medejerskab fra de involverede parter hos DR. Ligeledes var der løbende dialog og forhandling med leverandører i ind- og udland, myndigheder, EBUs partnere etc.

 

Herefter blev det samlede behov og layout overleveret til Host City Copenhagen, som stod for etableringen og driften og ligeledes var kontraktligt forpligtet til at betale for faciliteterne.

 

VISIONmatters opgave herefter var at supervisere og monitore at Host City Copenhagen etablerede og driftede de beskrevne faciliteter tilfredsstillende. At monitorere dette var en meget stor udfordring, da Host City desværre var underbudgetterede på en række poster. Dette afstedkom en del akut troubleshooting og forhandlinger på vegne af DR.

 

Vi nåede godt i mål, og fik etableret en venue og en række sidefaciliteter, som levede op til både forventninger og krav, og som ligeledes blev rost for en rigtig god logistik. Kernen i successen er uden tvivl et vedvarende godt overblik samt effektiv dialog med de mange interessenter.

 


VISIONmatters - Århus, Denmark - tel +45 2266 5100 - kontakt@visionmatters.dk